Menu

Pri Váhu 70/70, 034 91 Hubová

Hubová
Hubová

Humanitárna pomoc Ukrajina

pomoc

Pre Ukrajincov je vytvorený oficiálny web s informáciami:
https://ua.gov.sk/

Na tejto stránke je možné nalásiť individuálnu pomoc: ubytovanie, materiál, tlmočenie, atď...

Ponuku na ubytovanie môžete nalásiť na oficiálne kontakty na MV SR pre to určené 

02/48593312

e-mail: pomocpreukrajinu@minv.sk

Transparentný účet je verejne prístupná a otvorená peňaženka, z ktorej bude zrejmé, kto finančne prispel na pomoc samosprávam v zvládaní humanitárnej pomoci. O jej prerozdeľovaní budú na základe konzultácií rozhodovať predsedovia dotknutých regionálnych združení miest a obcí, ktorí detailne poznajú situáciu v regiónoch.

Číslo transparentného účtu s názvom ZMOS_POMOC_UKRAJINE je

SK25 0900 0000 0051 8801 0894

Manuál:

https://www.zmos.sk/system-pomoci-v-suvislosti-s-vojenskym-konfliktom-na-ukrajine--oznam/mid/405616/.html?fbclid=IwAR1Rv9JWpVcukD9JoHcnw5ox2jPqWpAxOH8x8a-fGhEZ9kqsfaCxCEdTJHY#m_405616

Dátum vloženia: 27. 2. 2022 14:26
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 3. 2022 10:39

 • STAROSTA OBCE
  Ing. Stanislav Nechaj
 • POČET OBYVATEĽOV
  1068
 • PRVÁ PÍSOMNÁ
  ZMIENKA 1425
 • ROZLOHA
  OBCE 17km2