Pri Váhu 70/70, 034 91 Hubová

Hubová
Hubová

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky

 

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky

o rozpore § 4 až § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky

 

 

Dňa 11.2.2019 bol v Zbierke zákonov vyhlásený nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 33/2019 Z .z., podľa ktorého ustanovenia čl. I § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nie sú v súlade s čl. 1 ods.1, čl. 13 ods.4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Vyhlásením tohto nálezu v Zbierke zákonov strácajú § 4 až § 6 zákona účinnosť.

 

Dňom vyhlásenia nálezu nie je obec povinná:

 1.  prijímať žiadosti o zverejnenie ponuky na prevod poľnohospodárskeho pozemku na úradnej tabuli obce podľa §4 ods.3 zákona, ktoré boli zverejnené v registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku,
 2.  zverejňovať tieto ponuky na úradnej tabuli obce,
 3.  vydávať potvrdenia o tomto zverejnení.

 

Dňom vyhlásenia nálezu prestáva obec vydávať potvrdenia potrebné na účely vydania osvedčenia o splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku podľa § 6 ods. 3 písm. b) druhého bodu zákona a na účely splnenia náležitosti zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku podľa § 6 ods.7 písm. b) druhého a tretieho bodu zákona. Obec nie je povinná vydávať:

 1.  potvrdenie preukazujúce podnikanie v poľnohospodárskej výrobe osoby, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza,
 2.  potvrdenie, že žiadateľ je daňovníkom dane z poľnohospodárskeho pozemku v obci,
 3.  potvrdenie o pomere blízkej osoby alebo príbuzného medzi vlastníkom a nadobúdateľom pozemku,
 4.  potvrdenie o trvalom pobyte alebo sídle v obci v trvaní najmenej 10 rokov.

 

Obec naďalej bude na účely prevodu pozemku do vlastníctva osôb podľa §7 ods. 1 zákona vydávať potvrdenia preukazujúce skutočnosti podľa § 2 ods.2 písm. b) a c) prvého bodu zákona, a to:

 1.  potvrdenie, že pozemok je podľa územnoplánovacej dokumentácie určený na iné ako poľnohospodárske využitie, t. j. na zástavbu,
 2.  potvrdenie, že pozemok sa nachádza v zastavanom území obec, ak nie je evidovaný v katastri nehnuteľností.

 

           

Dátum zvesenia: 27. 2. 2019 Zodpovedá: obec Hubová1

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 1.12.2022, 13:30:15

 • STAROSTA OBCE
  Ing. Stanislav Nechaj
 • POČET OBYVATEĽOV
  1068
 • PRVÁ PÍSOMNÁ
  ZMIENKA 1425
 • ROZLOHA
  OBCE 17km2