Pri Váhu 70/70, 034 91 Hubová

Hubová
Hubová

VOĽBY DO NRSR 2020

Viľby do NRSR 2020   Oznámenie emailovej adresy pre doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Vzhľadom na to, že v nadväznosti na § 60 ods. 1 prvá veta zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“), o voľbu poštou možno požiadať aj elektronicky, obec zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:

obec.hubova@mail.telekom.sk

 

Táto emailová adresa je zároveň platná aj pre doručovanie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a taktiež pre doručovanie Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu. 

Ďalšie dôležité informácie pre voličov môžete nájsť na stránke Ministerstva vnútra SR

http://www.minv.sk/?nr20-info1

 


 • STAROSTA OBCE
  Ing. Stanislav Nechaj
 • POČET OBYVATEĽOV
  1068
 • PRVÁ PÍSOMNÁ
  ZMIENKA 1425
 • ROZLOHA
  OBCE 17km2