Pri Váhu 70/70, 034 91 Hubová

Hubová
Hubová

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 13. novembra 2019 schválila, uznesením č. 556, Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020. Od neho sa odvíjajú aj povinnosti pre obce, okrem iného aj vypracovanie vlastného harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR v r. 2020, ktorý obec prijala v tomto znení:

 

 

 

 1.  

Aktualizovať stály zoznam voličov

priebežne

 1.  

Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania

do troch dní od podania námietky

 

 1.  

Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti a zoznam predložiť príslušnému okresnému úradu

 

do 29. novembra 2019

 1.  

Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

do 1. decembra 2019

 1.  

Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb

do 6. decembra 2019

 1.  

Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 

do 11. decembra 2019

 1.  

Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie

9. januára 2020

 1.  

Rozdeliť vyhradenú plochu na umiestňovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich politických subjektov, ktorých kandidátna listina bola zaregistrovaná

 

do 10. januára 2020

 1.  

Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 

do 10. januára 2020

 1.  

Viesť evidenciu žiadostí voličov, ktorí majú trvalý pobyt v obci a požiadajú o voľbu poštou

od doručenia žiadosti do 10. januára 2020

 1.  

Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie a vykonať poučenie zapisovateľa a členov okrskovej volebnej komisie o ochrane osobných údajov

 

do 22. januára 2020

 1.  

Zaslať hlasovacie lístky, obálky a poučenie o spôsobe hlasovania voličom, ktorí majú trvalý pobyt v obci a požiadali o voľbu poštou

 

do 25. januára 2020

 1.  

Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb a zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách

 

do 4. februára 2020

 1.  

Zaslať registračný formulár Štatistickému úradu Slovenskej republiky na využitie elektronického spracovania výsledkov volieb

do 7. februára 2020

 1.  

Zasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť ich evidenciu

do 13. februára 2020

 1.  

Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisií

do 20. februára 2020

 

Znenie Uznesenia č. 556, ktorým vláda SR schválila harmonogram organizačno-technického zabezpečenia, spolu s predmetným harmonogramom, si môžete pozrieť tu:

NR SR Uznesenie č. 556.pdf (271.96 kB)

NR SR - harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb.pdf (163.06 kB)

 


 • STAROSTA OBCE
  Ing. Stanislav Nechaj
 • POČET OBYVATEĽOV
  1068
 • PRVÁ PÍSOMNÁ
  ZMIENKA 1425
 • ROZLOHA
  OBCE 17km2