Pri Váhu 70/70, 034 91 Hubová

Hubová
Hubová

Určenie zapisovateľa okrsk.voleb. komisie a osoby zodpovednej za organizačnú a technickú prípravu volieb


 • STAROSTA OBCE
  Ing. Stanislav Nechaj
 • POČET OBYVATEĽOV
  1068
 • PRVÁ PÍSOMNÁ
  ZMIENKA 1425
 • ROZLOHA
  OBCE 17km2