Pri Váhu 70/70, 034 91 Hubová

Hubová
Hubová

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

 

 

 

 

Starosta Obce Hubová

 

V zmysle § 8 ods. 1 zákona číslo 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 351/2019 zo 4. 11. 2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

u t v á r a      v o l e b n ý   o k r s o k

a

u r č u j e   v o l e b n ú    m i e s t n o s ť

 

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 29. februára 2020 na území obce Hubová nasledovne:

 

Volebný obvod č.

Volebný okrsok

Volebná miestnosť

ulice

1.

Volebný okrsok č. 1

 

vestibul kultúrneho domu Hubová

celá obec Hubová

 

 

 

 


 • STAROSTA OBCE
  Ing. Stanislav Nechaj
 • POČET OBYVATEĽOV
  1068
 • PRVÁ PÍSOMNÁ
  ZMIENKA 1425
 • ROZLOHA
  OBCE 17km2