Menu

Pri Váhu 70/70, 034 91 Hubová

Hubová
Hubová

Školstvo

https://hribik.edupage.org/

Vzdelávací systém

Zriaďovateľom Základnej školy v Hubovej s účinnosťou od 1.7.2002 podľa §4 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 542/1990 o štátnej správe v školstve je obec Hubová. A to na základe dodatku č. 1/2002 k  Zriaďovacej listine č. 2002/01438.

Základnú školu v školskom roku 2020/2021 navštevuje 30 žiakov v ročníkoch 1.-4., v dvoch triedach. Jedna trieda tvorí ročník 1. a 2., druhá trieda tvorí ročník 3. a 4. Riaditeľkou základnej školy je Mgr. Martina Čiešková.

Obec Hubová je zriaďovateľom aj Materskej školy v Hubovej s účinnosťou od 1.7.2002 podľa §4 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 542/1990 o štátnej správe v školstve. A to na základe dodatku č. 2/2002 k  Zriaďovacej listine č. 2002/01556.

Materskú školu v školskom roku 2020/2021 navštevuje 37 detí v dvoch triedach. Počet predškolákov je 10 detí. Zastupujúcou riaditeľkou materskej školy je v súčasnosti Mgr. Ivana Kašáková.

123

 


 • STAROSTA OBCE
  Ing. Stanislav Nechaj
 • POČET OBYVATEĽOV
  1068
 • PRVÁ PÍSOMNÁ
  ZMIENKA 1425
 • ROZLOHA
  OBCE 17km2