Menu

Pri Váhu 70/70, 034 91 Hubová

Hubová
Hubová

Pozemkové spoločenstvo - Urbár Hubová

V obci Hubová má svoje sídlo aj Pozemkové spoločenstvo - Urbár Hubová, na adrese obecného úradu – Pri Váhu 70/70, ktoré zabezpečuje hospodárenie na spoločných nehnuteľnostiach v zmysle zákona NR SR č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v katastrálnych územiach Hubová, Ľubochňa a Ružomberok.

Predsedom spoločenstva je Ing. Jozef Pažítka. 

 

Výkonným orgánom je Výbor, ktorého funkčné obdobie je 5 rokov. Má 5 členov a jeho predsedom je Ing. Jozef Pažítka. Členovia: Ing. Ľubomír Janky, JUDr. Igor Chovan, Bc. Edita Ižová, Ing. Dominik Olos a Bartolomej Chovan.

 

Kontrólnym orgánom je Dozorná rada, ktorej funkčné obdobie je 5 rokov. Má 4 členov a jej predsedom je Eva Baďová. Členovia: Eva Nechajová, MVDr. Zuzana Schreinerová a Pavol Lopeň.

Výsledky volieb urbár Hubová.pdf (119.04 kB)

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke:

https://gis.nlcsk.org/registre/Zoznamy/DetailPS?IdOrganizacia=5a5ccf21-088c-405b-9387-9b9b2b694792


 • STAROSTA OBCE
  Ing. Stanislav Nechaj
 • POČET OBYVATEĽOV
  1068
 • PRVÁ PÍSOMNÁ
  ZMIENKA 1425
 • ROZLOHA
  OBCE 17km2