Menu

Pri Váhu 70/70, 034 91 Hubová

Hubová
Hubová

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 2. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

2/2022

8 000,00 EUR osemtisíc

TJ Poľana Hubová

Obec Hubová, Pri Váhu 70/70, 034 93 Hubová

22. 2. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

7/2022

1 900,00 EUR jedentisícdeväťsto eur

Obec Ľubochňa

Obec Hubová, Pri Váhu 70/70, 034 93 Hubová

22. 2. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

6/2022

450,00 EUR štyristopäťdesiat eur

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok

Obec Hubová, Pri Váhu 70/70, 034 93 Hubová

22. 2. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb

80985356

neuvedené

Obec Hubová

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava

9. 2. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

1/2022

4 700,00 EUR štyritisícsedemsto

OZ Tramp Hubová

Obec Hubová, Pri Váhu 70/70, 034 93 Hubová

3. 2. 2022

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k platnej zmluve o združenej dodávke

neuvedené

Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Hubová, Pri Váhu 70/70, 034 93 Hubová

28. 12. 2021

Zmluva o poskytovaní servisných služieb - verejné osvetlenie

28122021

61,20 EUR šesťdesiatjeden dvadsať

IS - Industry Solutions, a.s., M.R.Štefánika 129, 01001 Žilina

Obec Hubová, Pri Váhu 70/70, 034 93 Hubová

6. 12. 2021

Dodatok č. 11 k zmluve zo dňa 1.1.2003

Dodatok č. 11

3 287,27 EUR tritisícdvestoosemdesiatsedem 27/100 eur

Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1098/1, 03401 Ružomberok

Obec Hubová, Pri Váhu 70/70, 034 93 Hubová

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.1/2021

1/2021

neuvedené

TetraStav, s.r.o.

Obec Hubová, Pri Váhu 70/70, 034 93 Hubová

22. 11. 2021

Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb

90121

199,20 EUR Stodeväťdesiatdeväť eur

VIS Slovensko, s.r.o., Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Hubová

8. 11. 2021

Zmluva o spolupráci obcí na údržbe lavice cez Váh

1/2021

neuvedená

Obec Švošov

Obec Hubová, Pri Váhu 70/70, 034 93 Hubová

8. 11. 2021

Dohoda č. 21/24/010/2

21/24/010/2

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Hubová, Pri Váhu 70/70, 034 93 Hubová

28. 10. 2021

Zmluva o dielo

1/2021

195 065,17 EUR

TetraStav, s.r.o.

Obec Hubová, Pri Váhu 70/70, 034 93 Hubová

27. 10. 2021

Nájomná zmluva

18102021

1,00 EUR jedno euro

Obec Švošov, Školská 70, 034 91 Švošov

Obec Hubová, Pri Váhu 70/70, 034 93 Hubová

26. 10. 2021

Kúpna zmluva

26102021

2 286,00 EUR Dvetisíc dvesto osemdesiatšesť eur

Anna Jaššáková

Obec Hubová

22. 10. 2021

Zmluva o dodávke a odbere periodickej a neperiodickej tlače

12022

Neuvedené

MEDIAPRESS POPRAD, spol. s r.o., Partizánska 2900, 058 01 Poprad

Obec Hubová, Pri Váhu 70/70, 034 93 Hubová

21. 10. 2021

Darovacia zmluva

14/9/2021

33,54 EUR Tridsaťtri eur päťdesiatštyri centov

Mondi SCP, a.s.

Obec Hubová, Pri Váhu 70/70, 034 93 Hubová

27. 9. 2021

Zmluva o prepojení dokumentov na CUET

CUET-10-09-2021-Sk

828,00 EUR Osemstodvadsaťosem

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Hubová

22. 9. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 31/2021/OE/L/1.58

31/2021/OE/L/1.58

1 100,00 EUR Jedentisícsto EUR

Žilinský samosprávny kraj

Obec Hubová

30. 8. 2021

Dodatok č. 1 k LZ U2208-2018

Dodatok č. 1

neuvedené

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica

Obec Hubová

26. 7. 2021

Dodatok k Zmluve o dielo

26072021

3 000,06 EUR Tritisíc eur

GARS s.r.o., Bernolákova 14, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Hubová

30. 6. 2021

Zmluva o odbere BRKO

01072021

0,20 EUR nula

COR Waste s.r.o.

Obec Hubová, Pri Váhu 70/70, 034 93 Hubová

28. 6. 2021

Príloha č. 1 k zmluve č. ZSV1002201505

ZSV1002201505

15 642,00 EUR Pätnásťtisíc šesťsto štyridsať dve EUR

ENVI-PAK, a.s.

Obec Hubová, Pri Váhu 70/70, 034 93 Hubová

25. 6. 2021

Zmluva o dielo

17.6.2021

27 580,56 EUR dvadsaťsedemtisíc päťstoosemdesiat eur, 56/100

GARS s.r.o., Bernolákova 14, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Hubová, Pri Váhu 70/70, 034 93 Hubová

18. 6. 2021

Dodatok k zmluve o poskyt.služieb č. VK/09/12/016 zo dňa 02.12.2009

ZK01/VK/09/12/016

3,32 EUR tri eurá 32/100

KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 04001 Košice

Obec Hubová, Pri Váhu 70/70, 034 93 Hubová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 115

 • STAROSTA OBCE
  Ing. Stanislav Nechaj
 • POČET OBYVATEĽOV
  1068
 • PRVÁ PÍSOMNÁ
  ZMIENKA 1425
 • ROZLOHA
  OBCE 17km2